הרשמה להזנה - שלב א': הרשמת משפחה


בשלב זה יש למלא את פרטי המשפחה ולאחר מכן ללחוץ על "שלח פרטים".  טופס הרשמה להזנה  


שם משפחה:
כתובת:
טלפון:
שם האב:
ת"ז אב:
פלאפון אב:
שם האם:
ת"ז אם:
פלאפון אם:
תשלום ההזנה על ת"ז של:          © אתר זה נבנה ע"י עשהאל עוזרי